fbpx

ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន

បុគ្គលិកឆ្នើម តែមិនបានឡើងតំណែង?

បុគ្គលិកឆ្នើម តែមិនបានឡើងតំណែង? ពេលខ្លះយើងខំធ្វើការបានល្អ ប្រធានក្រុមដាក់ការងារអ្វីមកក៏ធ្វើបាន បទពិសោធន៍ការងារក៏ច្រើនល្មម តែហេតុអីមិនបានឡើងតំណែង ឬឡើងតំណែងយឺតជាងបុគ្គលិកផ្សេង ដែលមើលទៅដូចជាពូកែដូចគ្នា? ចាំលុយប៊ុកប្រាប់! ព្រោះថា គ្រាន់តែធ្វើការល្អមិនមែនមានន័យថាបានឡើងតំណែងទេ។ នៅមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមហ៊ុន និងគណៈគ្រប់គ្រងមើលពេលសម្រេចតម្លើងតំណែងបុគ្គលិកម្នាក់ៗ។ សមត្ថភាពដឹកនាំ៖ តំណែងខ្ពស់ជាងមុន ភាគច្រើនមានន័យថា អ្នកត្រូវដឹកនាំក្រុមការងារច្រើនជាងមុន។ ចឹងហើយដើម្បីសម្រេចថា អ្នកសាកសមនឹងទទួលយកតំណែងខ្ពស់ជាងមុនឬអត់ ក្រុមហ៊ុនតែងតែមើលថា តើអ្នកមានសមត្ថភាពដឹកនាំល្អ អាចដឹកនាំក្រុមនោះ ឲ្យទទួលបានគោលដៅរួមរបស់ក្រុមដែរឬអត់។ សមត្ថភាពទទួលខុសត្រូវ និងភាពចាស់ទុំ៖ តំណែងខ្ពស់ជាងមុន ក៏មានន័យថា អ្នកត្រូវមានបន្ទុកការងារច្រើនជាងមុន និងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការងាររបស់ក្រុមទាំងមូលដែរ។ ចឹងហើយ អ្នកត្រូវបង្ហាញថា អ្នកមានភាពមុឹងម៉ាត់ក្នុងការងារ និងចេះទទួលខុសត្រូវលើការងារខ្លួនឯង និងការងារក្រុម មិនទម្លាក់កំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើម។ មានគំនិតថ្មីៗ ពូកែដោះស្រាយបញ្ហា៖ តំណែងខ្ពស់ជាងមុន មានន័យថា អ្នកនឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាងមុន រួមទាំងបញ្ហាក្រុមខ្លួនឯង និងបញ្ហាក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដែលត្រូវចូលរួមដោះស្រាយដែរ។ ចឹងហើយ អ្នកត្រូវចេះសម្រេចចិត្តបានលឿន និងត្រឹមត្រូវបំផុត។ អ្នកត្រូវបង្ហាញថា អ្នកខ្វល់ខ្វាយ និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងក្រុម ឬក្នុងក្រុមហ៊ុន។ កម្រិតសិក្សា៖ តំណែងខ្ពស់ជាងមុន មានន័យថា អ្នកត្រូវបង្រៀនក្រុមការងាររបស់អ្នក។ ចឹងហើយ អ្នកត្រូវរៀនសូត្របានខ្ពស់ […]

ប្រភេទចំណូលទាំង៨

ប្រភេទចំណូលទាំង៨ រាល់ថ្ងៃ មានចំណូលប្រភេទណាខ្លះហើយ? ជាការពិត ដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពបន្ថែមក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែច្រើន អ្នកគួរតែឈ្វេងយល់ ពីប្រភេទចំណូលដែលយើងអាចបង្កើតបាន ឬរកបានជាមុនសិន។ ការដែលយើងអាចដឹងពីប្រភេទចំណូលដែលយើងអាចបង្កើតបាន នោះវានឹងជួយបង្កើតគំនិតថ្មីៗដល់យើង ក្នុងការបង្កើតចំណូលផ្សេងៗឱ្យអស់លទ្ធភាព។ ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទចំណូលផ្សេងៗដែលអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែម ក្រៅពីចំណូលដែលអ្នកកំពុងមាន៖ ១. ចំណូលបានពីការធ្វើការងារ (Earned Income) ចំណូលទី១ដែលយើងអាចរកបានគឺបានពីការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ដែលមានន័យថាប្រសិនបើយើង បាត់បង់ការងារ នោះយើងក៏នឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែរ។ ការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកតែលើចំណូលពី ការធ្វើការងារនេះ វាមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងទេ ពោលគឺយើងអាចនឹងធ្វើការអស់មួយជីវិត និងអាចរកបានប្រាក់សម្រាប់តែមួយគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះ។ ចុះប្រសិនបើយើងមានជំងឺឈឺថ្កាត់រយៈពេលវែង ឬមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឱ្យយើងបាត់បង់ការងារ នោះតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះជីវភាពយើង? ជាការពិត ចំណូលប្រភេទនេះ គឺវាចាំបាច់ និងចម្បងសម្រាប់យើង តែមិនគួរពឹងផ្នែកលើវាទាំងស្រុងទេ។ ជាជម្រើសល្អ អ្នកគួរតែ ធ្វើការសន្សំមួយរយៈពេលវែង ដើម្បីអាចមានទុនទៅចាប់ផ្ដើមបង្កើតប្រភពចំណូលមួយផ្សេងទៀតដើម្បីជួយ ទ្រទ្រង់ជីវភាពអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក។ ២. ចំណូលបានពីប្រាក់ចំណេញ (Profits Income) ចំណូលបន្ទាប់ដែលយើងអាចរកបានគឺចំណូលពីការរកស៊ី ដូចជាលក់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម ដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញ។ ដើម្បីបានចំណូលប្រភេទនេះ អ្នកត្រូវបង្កើតមុខរបរដោយខ្លួនឯង ឬជាមួយនឹងមិត្ដភក្ដិ ប៉ុន្ដែគួរដឹងថា វាអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងការធ្វើការ ពោលអាចរកស៊ីខាត ដូចនេះតម្រូវឱ្យអ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ […]

កិច្ចសន្យាជាមួយខ្លួនឯង (Self-Contract)

មានអ្នកណាខ្លះបង្កើតផែនការដាក់គោលដៅ ជាពិសេសពេលដើមឆ្នាំ (New year resolution) តែធ្វើបាន តែប៉ុន្មានខែ ឬសប្តាហ៍ក៏ឈប់អនុវត្តតាម?​ ហ្នឹងដោយសារតែមានគោលដៅ តែគ្មានការតាំងចិត្តព្រោះគិតថាទោះ ឈប់ក៏គ្មានបញ្ហា។ ដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នេះ យើងអាចធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយខ្លួនឯង (Self-Contract) ជាជំនួយក្នុងការសម្រេចគោលដៅ។ កិច្ចសន្យាចំពោះខ្លួនឯង គឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងមានសរសេរអំពីគោលបំណង សកម្មភាពសំខាន់ៗដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនោះ ហើយក៏មានដាក់បន្ថែមចំពោះការពិន័យប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើ តាមការកំណត់នៅក្នុងនោះផងដែរ។ អ្នកប្រាកដជាគិតថា គ្រាន់តែសរសេរដាក់ក្រដាសសោះ ហេតុអ្វីអ្នកត្រូវធ្វើ តាមព្រោះយូរ ឬឆាប់គង់តែទុកចោលដូចគ្នាហ្នឹង។  មានគ្នាយើងមួយចំនួនមិនសូវធ្វើតាមគោលដៅដែលខ្លួនឯងដាក់នោះទេ ឬធ្វើបានតែតិចក៏ឈប់ នេះគឹដោយ សារតែគ្មានអ្នកចាំមើល ហើយក៏គ្មានអ្វីកើតឡើងទោះបីមិនធ្វើតាម។ ចំណែកឯការបង្កើតកិច្ចសន្យាខ្លួនឯងនេះបាន ផលដោយសារតែមានការសរសេរជាអក្សរត្រឹមត្រូវនៅលើក្រដាស ហើយតម្រូវឲ្យមានហត្ថាលេខាសាមុីខ្លួនផងដែរ។  ដោយសារតែពេលខ្លះនៅមានអ្នកមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យាទៀត ដូចនេះហើយទើបមានវិធីសាស្ត្របន្ថែមមួយចំនួន ដូចជា៖  បិតទុកជាការរំលឹកលើជញ្ជាំង មានសាក្សីចាំតាមដានដូចជា គ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ បង្ហោះកិច្ចសន្យានេះជាសាធារណៈលើបណ្តាញសង្គម ស្វែងរកអ្នកដែលមានគោលដៅស្រដៀងគ្នា ហើយតាមដានគ្នាទៅវិញទៅមក ផ្តល់រង្វាន់ដល់ខ្លួនឯងពេលដល់គោលដៅតូចៗណាមួយ  ដាក់ពិន័យខ្លួនឯងពេលមិនសម្រេចគោលដៅ ឬលួចខ្ជិល  កិច្ចសន្យានេះមិនបាច់សរសេរវែង និងមានប្រការអ្វីសាុំញុំានោះទេ អ្នកគ្រាន់តែសរសេរចំណុចសំខាន់មួយ ចំនួនដូចខាងក្រោមនេះក៏បាន៖  សរសេរគោលបំណងមួយ ៖ គោលបំណងតែមួយធ្វើឲ្យអ្នកងាយស្រួលសម្រេចវា និងមិនមានសម្ពាធ សរសេរវិធីសាស្ត្រ […]

Scroll to top